Viet Play Crawl Tube

Khám phá không gian sáng tạo chính là mục tiêu hàng đầu khi chúng tôi thiết kế dòng sản phẩm Viet Play Crawl Tube. Không đơn giản chỉ là hầm chui với điểm đầu – điểm cuối một cách thông thường, chúng tôi còn tăng tính hấp dẫn của trò chơi bằng cách kết hợp cầu trượt ống và những khối lập phương độc đáo.